Premium Construction

Premium Construction

İdarəetmə


Premium Construction MMC-nin bütün layihələri müştəri məmnunluğunu əldə etmək üçün peşəkar menecerlərin idarəçiliyi altında həyata keçirilir. İdarəetmə üsul və metodlar layihənin bütün mərhələlərində tətbiq olunur.
Hər bir layihəni idarə etmək üçün Layihə menecerlərinə birbaşa tabe olunan layihə koordinatorları təyin olunur. Layihə ilə bağlı bütün məsuliyyəti Layihə meneceri daşıyır və müştəri ilə yalnız o əlaqədə olur. Şirkət daxili layihəyə lazım olan köməklik və dəstəyi isə layihə koordinatoru təmin edir.
Şirkətin bir çox menecer və koordinatoru beynəlxalq dərəcəli treninqlərdə təlim keçmiş mütəxəssislərdi.